miercuri, 11 noiembrie 2015

AQUÍ de Isabel Rezmo (trad. al rumano)
AICI

Aici rămân. Mă închid în vid.
Aici îngenunchez.
A aduna goliciunea în cavitatea talamusului.
Secăciunea sufletului e o fortăreață fără de culoare
Aici.
Simplu și evident, ca o alegorie.
Aici pe marginea gurii, în propria-ți aromă.
Mă aflu în inexistență care se preface în spirit,
conturează în penumbră cu nuanțe de tipar,
caricatura plăcutei tale condamnări.
Și rămân... aici sau acolo fără dorință de a spune
motivele, din a căror cauză nu mă mișc,
nu dau din mâini, nici nu fac chipuri de giganți
care nu se vor mai întoarce.


AQUÍ

Aquí me quedo. Me encierro en la vid.
Aquí me arrodillo.
Hincar la desnudez en un hueco del tálamo.
La sequedad del alma es un bastión descolorido
Aquí.
Simple y llano como una alegoría.
Aquí en el manantial de la boca, en tu aroma.
Estoy en la no presencia que se hace espíritu,
y en la penumbra escribe con nombre impreso,
la caricatura de tu dulce condena.
Y sigo....aquí o allá sin mucho afán por enumerar
razones, por las que no me muevo,
ni hago gestos en molinos y gigantes
que no volverán.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu