duminică, 21 mai 2017

SUBTERANĂ*, poem de Barack Obama 

 

 

 

(via CÍRCULO DE POESÍA)

UNDERGROUND

Under water grottos, caverns
Filled with apes
That eat figs.
Stepping on the figs
That the apes
Eat, they crunch.
The apes howl, bare
Their fangs, dance,
Tumble in the
Rushing water,
Musty, wet pelts
Glistening in the blue.

SUBTERRÁNEO

Bajo grutas de agua, cavernas
Llenas de simios
Que comen higos.
Estoy pisando los higos
Que los simios
Comen, crujen.
Los simios aúllan, descubren
Sus colmillos, bailan,
Caen en las
Aguas corredizas,
Mohosas, húmedas pieles
Que brillan en lo azul.

SUBTERANĂ

Peșteri cu apă, caverne
Pline de simieni
Care adună ciuperci.
Calc ciupercile
Pe care simienii
Le îngurgitează, acestea troznesc.
Simienii urlă, își arată
Colții, dansează,
Cad în apele curgătoare,
Crescute cu licheni, piei umede
Ce strălucesc în adâncuri albastre.

*traducere din versiunea spaniolă de Andrei Langa

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu