sâmbătă, 30 ianuarie 2010

Romana Iorga. Poemul sosiriiIntrarea în lumea “frumuseţii nelocuite” (L.Blaga) a poeziei este cunoscută multora, dar nu fiecare dintre doritori ştie sau va şti cum să-i descifreze codul complet.
Romana Iorga, nume pe care îl vizăm aici, şi-a făcut deja cunoscută intrarea propriu-zisă printr-o carte de o rezonanţă poetică deosebită – “Poemul sosirii” (Editura Crater, Bucureşti, 1995). Cu cel de al doilea volum, intitulat “Auz simplu” (Editura Semne, Bucureşti, 2000), autoarea vine să confirme sau să reconfirme calitatea versului prin sinceritatea sensibilitaţii lirice.
Apropierea de marile taine ale existenţei umane se produce lent, trecînd de la un poem la altul, pe calea unei ritmici suave, perfect feminine, auzu-i de factură transcedentală, zis cu discreţie ca fiind unul simplu, ajungînd dincolo de lumea cunoscută a lucrurilor: “Aud cum se friînge tremurul cerbului în văgăuni / Şi cum sfîrîe roua în ţipătul frunzei, eteric, / Aud cum mişcă privirea albaştri goruni / Pe muşchiul îmbătat de întuneric”.
Referindu-se la cartea-i “Poemul sosirii” şi amintind de destine diverse ale marilor poeţi care au debutat de timpuriu (Arthur Rimbaud sau Iulia Haşdeu), Anatol Ciocanu nota la modul exclamativ: “Şi să dea Dumnezeu ca aceste prime fioruri să n-o părăsească nicicînd, de-a lungul zbuciumatei noastre vieţi pe poeta care o avem în acest volum de debut – Romana IORGA!” (“Fiorul care ne renaşte”).
Merită să subliniem efortul autoarei de a-şi face cunoscut versul publicului larg de cititori prin intermediul uneia dintre cele mai utilizate limbi moderne din lume, traducîndu-şi cu destulă acurateţe structurală si exactitate lirică, în engleză, cea mai mare parte din poemele cuprinse în volumul “Auz simplu”. De fapt este vorba, cu rare omisiuni în structura cărţii, despre o ediţie bilingvă româno-engleză, caz mai puţin întîlnit la noi, cînd autorul işi traduce propria scriitură într-o limbă de circulaţie universală.
In concluzia celor relatate mai sus, semnez cu certitudinea că poezia Romanei Iorga are valoare artistică şi maturitate stilistică, adresată fiind unui cititor elevat.