duminică, 28 mai 2017

duminică, 21 mai 2017

SUBTERANĂ*, poem de Barack Obama 

 

 

 

(via CÍRCULO DE POESÍA)

UNDERGROUND

Under water grottos, caverns
Filled with apes
That eat figs.
Stepping on the figs
That the apes
Eat, they crunch.
The apes howl, bare
Their fangs, dance,
Tumble in the
Rushing water,
Musty, wet pelts
Glistening in the blue.

SUBTERRÁNEO

Bajo grutas de agua, cavernas
Llenas de simios
Que comen higos.
Estoy pisando los higos
Que los simios
Comen, crujen.
Los simios aúllan, descubren
Sus colmillos, bailan,
Caen en las
Aguas corredizas,
Mohosas, húmedas pieles
Que brillan en lo azul.

SUBTERANĂ

Peșteri cu apă, caverne
Pline de simieni
Care adună ciuperci.
Calc ciupercile
Pe care simienii
Le îngurgitează, acestea troznesc.
Simienii urlă, își arată
Colții, dansează,
Cad în apele curgătoare,
Crescute cu licheni, piei umede
Ce strălucesc în adâncuri albastre.

*traducere din versiunea spaniolă de Andrei Langa

duminică, 14 mai 2017

CUANDO ESCRIBO POEMAS de Julian Borao (poema traducido al rumano*)Fotografia postată de Julian Borao.

CUANDO ESCRIBO POEMAS

Cuando escribo poemas
no puedo asegurar
que son enteramente míos
porque hace tanto tiempo
que comenzó la vida
que todo lo que diga o lo que sienta
ya fue dicho o sentido
por los que han existido antes que yo.
No, no puedo decir que los escriba
enteramente yo
porque cada palabra, frase o pensamiento
han sido ya palabras, frases o pensamientos
de quienes hoy no estáis.
Y así, pienso en vosotros, que vivisteis,
cada vez que las digo,
comprendiendo que existo en el después.
Y por eso, me creo y me recreo cada día
en esta convicción de ser poeta
gracias a los que fuisteis,
y me siento heredero
de lo que le habéis dado a mi presente
para llegar a ser quien ahora soy.

CÂND SCRIU POEME

Când scriu poeme
nu pot să afirm
că îmi aparțin,
fiindcă încă de pe atunci
când începu viața
tot ce spuneam sau simțeam
era de acum spus sau simțit
de cei care au fost înaintea mea.
Nu, nu pot să spun că le scriu
doar cu mâna mea,
fiindcă fiecare cuvânt, frază sau gând
au fost deja scrise, fraze sau gânduri
aparținând celor care nu mai sunteți.
Astfel, sunt cu gândul la voi, la cei care ați trait,
de fiecare dată când spun poeme,
concepând că exist într-un timp ce a fost deja.
Iată de ce mă inventez și reinventez mereu
în astă credință de a fi poet
grație celor care ați fost,
și mă simt urmașul
a ceea ce ați dat prezentului meu
pentru a fi ceea ce sunt acum.

*A.L.

POSDATA de Hilario Barrero (poema traducido al rumano*)

Fotografia postată de Nicolás Corraliza.
Educación Nocturna(Antología poética)
Hilario Barrero.

POSDATA

Me arrimo a ti
en una calle estrecha
y dejo pasar la sombra
que nos viene siguiendo.


POST-SCRIPTUM

Mă lipesc de tine
pe o stradă îngustă
și las să treacă înainte
umbra ce ne vine din urmă.

*A.L.

duminică, 7 mai 2017

PUZZLE (poema traducido al español por el autor*)
PUZZLE

Toate zilele tale termină la fel:
stau bine așezate într-un puzzle
unde pot fi văzute, iar într-un târziu,
când se vor desface fragmentele asamblate,
nimeni nu va ști cum să reconstituie întregul.

PUZZLE

Todos tus días acaban igual:
están bien acoplados en un puzzle
donde pueden ser vistos, pero al final,
cuando se van a despegar todos los fragmentos,
nadie va a saber cómo reconstruir esta estampa.

*A.L.