luni, 29 aprilie 2019

O apă și un pământ*


Stai întins pe o stivă de paie
și visezi vise când iată
la o zvârlitură de băț
zboară vrabia solitară
Cât de puţin ne lipsește
să ajungem iarăși pe lună
e clar însă că nu vrem acolo
O privim sceptici sau surprinși
stând într-o parte
de parcă ne-ar fi străină
de parcă nu ar fi și ea
o apă și un pământ

AIGUA I TERRA

restes estés en una pila de palla
i somieges quan heus ací que 
a un tret de pedravola 
el teuladí solitari
Que poc ens faltaper 
arribar de bell nou a la llunaés 
clar però que no volem ser allàla v
eiem escèptics o sorpresosd’
aquesta banda estant 
com si ens fóra estranyacom 
si ella no fóra 
tambéaigua i terra

*Poema d’ANDREI LANGA traduït del romanés al català per PERE BESSÓ

IEȘIRE SUBTERANĂIEȘIRE SUBTERANĂ
(lui Ghenadie Nicu)

Drumuri ce au trecut pe aici
falie lăsată peste altă falie
stele și apă apărute la suprafață
-apoteoza luminii-
cădere inerentă a întunericului
ieşire și tot atunci
intrare directă în trup


EIXIDA SUBTERRÀNIA

(a Ghenadie Nicu)
Els camins que han passat per ací
falla deixada damunt d’una altra falla
estrelles i aigua aparegudes a la superfície
-apoteosi de la llum-
caiguda inherent de la foscor
eixida i tot llavors
entrada directa al cos 

*poema d’ANDREI LANGA traduït del romanés al català per PERE BESSÓ

joi, 25 aprilie 2019

VARIAȚIE*


Desprins din clame și dus de vânt,
poemul a ratat a sa destinație,
dar a găsit altceva -ca variație-
s-a depărtat de pământ.

POEMA
Deslligat de les pinces i dut pel vent,
el poema ha errat la seua destinació,
però ha trobat una altra cosa –com a variació-
s’ha allunyat de terra.

*Poema d’ANDREI LANGA traduït del romanés al català per PERE BESSÓ


marți, 23 aprilie 2019

SĂPTĂMÂNA PATIMILOR


SĂPTĂMÂNA PATIMILOR 

Zi luminată - de dus la biserică -
faci un gest perfect altruist

Credinţa aici are formă himericã -
trei popi si un vicar cu peruca lui Crist

Mod elitar de mărturisire - 
păcate iertate la pachet

Poate că astfel ajuns în neştire 
dai răspuns lui Hamlet

Cărunte capete preaplecate -
femei umile si copii

Iertarea păcatelor - alte păcate
fac cei care-s vii


SETMANA DE PASSIÓ

Dia il·luminat - d’anar a l’església - 
fas un gest perfectament altruista

La fe té ací forma quimèrica
amb capellans amb vicari en perruca de Crist

Mode elitista de confessió -
pecats en bloc - a doll

Potser així, fins a la desconeixença -
dónes una resposta a Hamlet

Caps canuts inclinats -
dones humils i xiquets

El perdó dels pecats, uns altres pecats
fan els que estan vius.

*Poema d’ANDREI LANGA traduït del romanés al català per PERE BESSÓ

vineri, 12 aprilie 2019

TREI MELCI*
Casă de la țară căzută pe gânduri...
Cum s-ar face să plece de aici?

N-a mai rămas nimeni în ea,
prin curte - câinele a muţit,
puii de cloşcă s-au făcut iarbă,
însăși cloșca e un tufar înflorit.

În toiul nopții au trecut pe alături
trei melci codobelci, unul după altul,
ducând casele lor sidefii în spate,
lăsând în urmă dungi lungi, argintii.

*poem și imagine de autor


sâmbătă, 6 aprilie 2019

PUNCTE CARDINALE*


Unde te-ai oprit e pământul 
plin de rădăcinile prinse de pietre
cu punctele cardinale pe care
poți să le atingi doar cu privirea
(preambul scris la o carte)

Putreda poartă cea din poveste
rece e casa cu pereții zidiţi din poze
lumina zilei a dispărut zace-n oglinzi
izvoare în care au înghețat apele
cele limpezi caci altele nu-s pe aici

*poem și imagine de autor

joi, 4 aprilie 2019

PIPA PĂCII


Fiindcă nu fumasem niciodată
în aproape uitata mea copilărie
încercasem într-un final
să trag o şuviţa de fum
dintr-un trabuc cu bucluc

Nu știam de marijuana
nici de tutunul de import
mă mulțumeam cu formele moi
mototolite ale unei frunze
de viță-de-vie

Luam între dește muştucul aprins 
ca apoi să îmi frig buza de sus 
și îmi ziceam cu repeziciune
că ”nu o să mai fumez niciodată”

Ba ici ba colo 
-ba în mai multe locuri deodată-
izbucnește câte un război nedeclarat

Iată atâtea și atâtea motive
de fumat Pipa păcii așa că 
-dacă ar fi de vreun folos- 
m-aş întoarce în copilărie
să mă autodeclar ad-hoc 
cel mai înrăit dintre fumători

*imagine de autor