joi, 27 februarie 2014

LA LUZ ROJA de CARLOS LATORRE (trad. în română)LUMINA ROȘIE

Dintre toate lucrurile care împodobesc lumile interioare prefer
pe cele carnivore
Dulapurile pentru nopțile cu furtună
Patul meu din foc mistuitor
Patul lui pentru materia ce se transformă în permanență
Dragostea ia mereu forma corpurilor ce o conțin
Casa se adaptează fiilor ce o fac
Iată de ce dintre două femei aleg pe cea care dă lovitura de grație
Cea care iubește de sus până jos
Între ea și mine punem în circulație trenul lung al pericolului. 

LA LUZ ROJA

Entre todos los muebles que adornan los mundos interiores prefiero 
los carnívoros
Los armarios para las noches de tormenta
Mi lecho de reguero de pólvora
Su lecho para la materia que constantemente se transforma
El amor siempre toma la forma de los cuerpos que lo contienen
La casa se adapta a los hijos que engendra
Por eso entre dos mujeres elijo siempre a la del golpe de gracia
La que ama de arriba abajo
Entre ella y yo ponemos en marcha el largo tren del peligro.

luni, 24 februarie 2014

miercuri, 5 februarie 2014