sâmbătă, 24 octombrie 2009

Români prezenţi la Festivalul intercultural din Castro Urdiales

Asociaţia românilor “Atheneum” din Castro Urdiales (Cantabria) devine tot mai cunoscută în regiune graţie şi ultimei sale particpări la tradiţionala săptămână interculturală, desfăşurată cu mult succes de către organizatori, la finele lunii octombrie a.c., în Piaţa Barrera din acest cochet orăşel maritim, ce reprezintă în paralel şi un simbol al conchistei romane a părţii de nord a Spaniei.
Apropo, “Român în lume” a semnalat acu un an în urmă înfiinţarea acestei asociaţiei culturale româneşti, a cărui preşedinte, Marin Mitre, demonstra atunci disponibilitatea de a colabora cu organele autorităţilor locale întru afirmarea capacităţilor native ale compatrioţilor noştri nu doar pe şantierele de muncă sau în alte domenii aleatorii, ci implicit în aria spirituală, acolo unde este posibilă conturarea imaginii pure a unicului popor latin din Balcani (desigur dacă ţinem cont şi de teritoriile de dincolo de râul Prut: n.n.). Să mai notăm în acest context că numărul românilor domiciliaţi în Castro Urdiales a crescut în ultimii ani până la 800 de persoane, ajungând să fie a doua etnie majoritară în oraş, adică, în mod logic, după localnici (circa 30 de mii de oameni)
Desfăşurarea unui asemenea tip de festival intercultural nu este o noutate în Cantabria. Sunt arhicunoscute manifestări similare care au loc anual în Santander sau Torelavega. Doar că, în cazul dat, aşa cum ne-a relatat Patricia Porilla, asistentă socială la primăria din localitate, responsabilă pentru actuala ediţie, există o diferenţă de atitudine faţă de localnici şi oaspeţii prezenţi, una neformală, ce consistă în atragerea lor în diverse acţiuni ale programului de activitate. Printre altele, dumneaei a mai subliniat că prezenţa românească face sărbătoarea şi mai atractivă, etalând fără rezerve calităţile organizatorice şi pur umane ale maramureşanului Marin Mitre, ex-consilier în primăria locală. Evidenţiat în mod personal şi de către Patricia Porilla, preşedintele de la „Atheneum” corespunde caracteristicilor făcute dovedindu-se a fi un tip inteligent, amabil şi deschis către toţi cei din jur, reuşind să le explice celor interesaţi multe lucruri necunoscute despre România, dar şi să fie atent la conţinutul programului cultural, fie că urmează o prezenţă românească de dans folcloric sau este pus în scenă un moment teatralizat pentru copii, prezentat de o trupă de locală.
Aşa se face că la standul rezervat reprezentanţei româneşti veneau în permanenţă vizitatorii, deşi era o oră matinală, deşi mulţi români, membri ai asociaţiei, erau la muncă, unii dintre ei promiţând să revină în piaţă după ora mesei sau spre seară. Însuşi standul părea a fi unul obişnuit: câteva mostre de produsele alimentare şi vinuri neaoşe, mai multe lucrări religioase aduse de părintele Sorin Tomuţiu de la Parohia "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Santander, dublate de un set de imagini fotografice, realizate pe viu de ziaristul de la revista locală “El coreo”, Sergio Pablo Garcia, pe durata unei recente deplasări în România.
Produsele alimentare şi băuturile au fost propuse de un magazin românesc din localitate, artefacturile religioase au fost aduse de părintele Sorin în persoană (lucruri foarte importante pentru comunitatea românească din zonă, după cum ne-a mărturisit Marin), iar fotografiile, reprezentând realitatea românească (în special pe cea de la sate), au fost puse la dispoziţie de către inimosul ziarist spaniol de la “El coreo”, tot el, din câte am aflat, urmând să comenteze în scris, în formă de reportaje ad-hoc, experienţa sa trăită în România şi să reflcteze în parte asupra sufletului neamului dac.
Stereotipurile despre români, create artificial de mass-media de pe peninsula iberică şi inoculată în mentalitatea localnicilor, preocupă în mod deosebit pe Marin Mitrea şi acest fapt dubios, afirmă dumnealui, este un motiv serios de a ne pune în gardă şi a ne strădui să evidenţiem calităţile noastre native, inclusiv şi pe calea participării la astfel de festivaluri interculturale.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu