miercuri, 7 aprilie 2010

Antroponimul “Mileşti”. Punţi între sateDraga i-a fugit cu altul. /S-a ascuns în codru. Uuu!
El a smuls pădurea toată,/Însă n-a găsit-o, nu.
El a smuls pădurea toată/Şi s-o are începu.
Şi-a arat pădurea toată.../Însă n-a găsit-o, nu.
Semănă pădurea toată,/Din grâu azime-a gătit
Şi-o corabie-şi cioplise/Din stejarul prăvălit.
Şi-o corabie-şi cioplise/Şi-n amurgul greu, de stânci,
A plecat pe mări, s-o uite,/Clătinat de ape-adânci.
A plecat pe mări, s-o uite,/Dar sub luna, dar sub stea,
Răsărea la loc pădurea,/Iar corabia-nfrunzea.
Grigore Vieru, Pădure, verde pădure... (volumul „Numele tău” (1968))

Istoria unei localităţi moderne este o chestiune complexă şi, posibil, pe alocuri abstractă, dar cu atât mai palpabilă devine atunci când se raportează la destinul câtorva persoane sau a unei comunităţi distincte de oameni, care au decis în timp să-şi trăiască viaţa în comun într-un punct geografic bine determinat pe harta lumii, fără însă a-şi pierde fiecare din elementul propriu, individualizator, completându-şi şi, în acelaşi moment, diversificându-şi în mod reciproc existenţa. Până să ajungem la faza revelării trecutului unei aşezări omeneşti particulare, va trebui să percepem în sine începuturile civilizaţiei moderne şi să descoperim în parte rădăcinile vechi ale umanităţii. În acest scop se impune să coborâm în timp şi spaţiu, utilizând motorul viu al imaginaţiei şi trecând peste conţinutul criptic al diverselor documente istorice sau descoperind vestigii revelatoare care certifică faptele autentice de viaţă ale strămoşilor. Respectând pas cu pas parcursul retroactiv al gândirii, ce constituie o condiţie sine qua non a unui peregrinaj imaginar, vom ajunge în mod sigur la primii reeprezentanţi ai homo sapiens, adică cu circa 200 de mii de ani în urmă, în perioada preistorică, atunci când au trăit misterioşii oameni primitivi de la care ne tragem cu toţii rădăcinile şi care au populat iniţial continentul african. În limitele a 40-50 de mii de ani în urmă, aceştia au colonizat continentul european, iar în lupta pentru supravieţuire au lichidat fără milă triburile aborigene de neanderthali. Anume cu ei începe istoria Europei, ajunsă în prezent să capete treptat o configurare geopolitică şi economică distinctă, manifestându-se deschis la nivel înalt o tedinţă majoră de includere eşalonată a noi state europene în UE.
Apariţia şi dezvoltarea ulterioară a unui sat anume nu poate fi desigur comparată cu evoluţia întregii istorii a omenirii. În cel mai bun caz se va reuşi a face o paralelă cu una sau cu alta dintre localităţile din jur. Trecutul unei aşezări omeneşti, asemenea unui atom, face parte componentă dintr-un tot întreg, iar argumentul ca atare ar trebui să ne anime ca să îl cunoaştem în profunzime şi, de ce nu, să îi descoperim momentele revelatoare. Să nu uităm că „strămoşul” oraşului contemporan a fost şi rămâne a fi satul. În orice urbe de pe glob ve-ţi găsi neapărat urmele rusticităţii, deşi s-ar putea să nu le mai recunoaşteţi amprentele din cauza numărului imens de zgârie-nori. Chişinăul de azi, ca să dăm un exemplu, comportă încă bine păstrate pe alocuri însemnele arhitecturale caracteristice unei localităţi săteşti, aşa cum era cu câteva secole în urmă când se mai numea Chişla-Nouă („izvorul nou”) sau poate că şi altfel.
Mileştii de Sub Codru, Mileştii de Sub Dealul Înalt sau Mileştii Mari, cum era denumită localitatea până spre sfârşitul perioadei interbelice şi puţin timp după asta şi cum ne-ar place să-i zicem şi în continuare pentru a face o distincţie toponimică clară între localităţile cu denumiri similare de pe întreg spaţiul românesc, are istoria sa aparte, una interesantă şi demnă de cunoscut, pe care şi-a punctat-o în timp prin aportul unor persoane concrete, cunoscute, mai puţin cunoscute sau rămase în anonimat, relaţionate direct sau indirect cu satul şi care sunt în adevăr buneii, străbunii mileştenilor de azi. De fapt, din punct de vedere istorico-documentar, sunt cunoscute mai multe sate cu antroponimicul Mileşti, apărute anterior sau în diferiţi ani ai statalităţii Moldovei de după declararea acesteia în anul 1359.
Un sat aparţinând iniţial judelui Milea Uliul (om de stat foarte cunoscut şi influent la acea vreme, de la prenumele căruia avem toate motivele să credem că îşi are originea antroponimicul Mileşti la unele sate situate pe teritoriul actual al României) şi atestat documentar în partea stângă a Prutului, a purtat denumirea medievală Mileştiul de pe Soholui, adică sat aflat pe râul Sohurlui, ţinutul Covurlui, actualul judeţ Galaţi, amintit pentru prima dată în documentele timpului la 14 martie 1502, iar altele două se află în ţinutul Iaşi şi Bacău. Un alt sat geamăn celor din lista de mai sus era situat în judeţul Vaslui, dar a dispărut de pe hartă şi s-a contopit în timp cu localitatea Fereşti, acolo unde afirmă biografii că ar fi baştina cărturarului Nicolae Milescu Spătaru. Pe harta României moderne există şi alte sate cu antroponimicul Mileşti, mai exact în judeţelele Vâlcea, Dolj şi Bacău.
Se impune să precizăm că în prezent, pe lângă Mileştii Mari şi a sa „vatră a satului” există alte două sate gemene pe teritoriul R.Moldova. Unul dintre acestea, Mileştii Mici (Ialoveni), dispune de un Combinat al Vinurilor de Calitate a fost declarat prin lege „Obiectiv de patrimoniu naţional” şi a devenit recunoscut oficial ca având „Cea mai mare colecţie de vinuri din lume”, fapt care i-a permis să fie inclus în Cartea Guinness (Guiness book). În vecinătate lui se află Mileştii Noi, o localitate mică şi cu populaţie puţină, înfiinţată prin anii 1900-1905 şi făcând parte din comuna Rezeni (Ialoveni).
Caracteristic pentru toate satele basarabene cu antroponimicul Mileşti este situarea geografică într-un perimetru restrâns al vechiului stat moldovenesc din vecinătatea râului Prut. Însă, aşa cum am amintit mai sus, aproape în toate cazurile de certificare documentară a localităţilor respective aflăm amintită sau măcar sugerată omniprezenţa unui oarecare Milea. Referindu-ne în parte la prenumele Milea şi la antroponimul Mileşti, se impune să facem precizarea că acest prenume sau nume personal este o prescurtare a onomasticului creştin „Emilian” (vezi Dicţionarul Onomastic Român) întregit cu sufixul „eşti”. Îngemănarea toponimică a satelor Mileşti, înfiinţate sau reînfiinţate pe teritoriul Moldovei medievale sau în tot restul Ţării, certifică pe lângă atâtea şi atâtea date documentare istoria comună a neamului românesc, una adevărată şi demnă de a fi studiată.

(text preluat din volumul în curs de apariţie „Mileştii Mari. O istorie rescrisă”)

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu