sâmbătă, 5 iunie 2010

Volumul "Mileştii Mari. O istorie rescrisă"


În toamna anului 2010 a apărut la Tipografia Centrală, într-un tiraj de 700 de exemplare (18 coli de autor), volumul "Mileştii Mari. O istorie rescrisă". Lucrarea are un caracter istorico-documentar şi punctează un parcurs de circa 570 de ani ai sătenilor din Mileşti (Nisporeni). Coautorii cărţii, Andrei Langa şi Zinaida Şofransky (Chitoroagă), au încercat să reactualizeze într-un stil cât mai explicit posibil date şi fapte relevante legate de istoria localităţii lor de baştină, aducându-şi astfel aportul la procesul de cunoaştere a trecutului nostru comun.

Ştim cu toţii, desigur, de ce numim satul nostru Mileşti Mari, adică aşa cum a fost redenumit înainte de perioada sovietică şi aşa cum ar fi frumos să-i zicem în viitor. Ori astfel am putea să îl diferenţiem de Mileştii Mici și Mileştii Noi situate în raionul Ialoveni, precum şi cele 4-5 sate cu denumiri similare pe harta României de azi.

Împreună cu Zianida Șofransky, Dumitru Maxim și Haralambie Moraru am avut onoarea să lucrez la realizarea acestei lucrări de proporţii. Zic asta, fiindcă volumul numără circa 320 de pagini. Însă numărul de pagini nu contează, ci ceea ce s-a reuşit să se facă întru ideea cunoaşterii istoriei satului, revitalizată cu documente de arhivă sau prin afirmațiile unor martori oculari.

Nu vreau să se creeze impresia eronată că s-a scos de sub tipar o istorie completă a localităţii. Cei doi ani în care s-a lucrat exclusiv asupra cărţii au constituit un proces de ample investigaţii științifice. Rodul acestei activităţi se vede, deşi trebuie să recunoaştem că unele fragmente din istoria satului au rămas pe dinafară, iar altele nici nu au putut fi recuperate. Cert e faptul că s-a mers pe linia sinuoasă a căutărilor insistente, uneori duse până la limita posibilului.

Stăm acum în faţa unui fapt împlinit. Rescrierea istoriei în varianta pe care ne-am propus-o a căpătat formă, structură şi conţinut. În încheiere, vă invit să lecturaţi acest volum pentru a vă afla buneii şi străbunii, în definitiv - pentru a vă regăsi pe voi înşivă.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu