joi, 22 iulie 2021

„O cruce duce fiecare dintre noi...”*
(interviu cu Părintele arhimandrit Timotei Lauran, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Spania şi Portugalia)


Curriculum Vitae

Protosinghel Timotei Lauran (nume civil - Felician Lauran)
Născut la 12 aprilie 1975 în Satu-Mare
1981-1989 - absolveşte Şcoala Generala nr. 6, Satu-Mare
1989-1993 - absolveşte Liceul Teoretic „Ioan Slavici”(profil Istorie Stiinte Sociale)
20 iunie 1992 - obţine Diploma de cantăreţ bisericesc
1993 -1997 - cursuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
1997 - susţine licenţa în teologie cu lucrarea: "Validitatea hirotoniilor anglicane în contextul relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Anglicană"
24 martie 1998 - tuns în monahism la Sfânta Mănăstire Nicula
25 martie 1998 - hirotonit ierodiacon
14 iunie 1998 - hirotonit ieromonah la Mănăstirea Nicula
1998-1999 - urmează cursurile Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii "Iuliu Hateganu" (Cluj-Napoca)
1999-2001 - preot duhovnic la Mănăstirea "Acoperamantul Maicii Domnului" (Franţa)
1999-2000 - urmează cursurile de masterat ale "Institutului Ortodox Saint Serge"(Paris);
obţine titlul de „Master în teologie ortodoxă”cu teza de masterat "Simbolismul veşmântelor monahale la Sfinţii părinţi (sec I-VI)"
15 august 2000 - ridicat la rangul de protosinghel
2001-2002 - preot slujitor la Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" din Nicula (îndeplineşte şi serviciul de Secretar si Eclesiarh al mănăstirii).
2001- prezent, doctorand la catedra de "Istorie Bisericească Universală" din cadrul "Facultăţii de Teologie Ortodoxă" din Cluj-Napoca (tema tezei de doctorat - "Ortodoxie şi erezie în Biserica Primară" (îndrumător - PC P.Prof. Vasile Leb)
2002-2004 - preot duhovnic la Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului" din Ciucea
2004-2005 - preot slujitor la Mănăstirea Înalţarea Sfintei Cruci" Malvialle (Franţa), (din noiembrie 2004 activează şi ca prezent responsabil pentru parohia de la Toulouse)
2005 - prezent, stareţ la Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" din Vilar (Franţa)
Noiembrie 2005 - prezent, exarh al mănăstirilor şi membru al Consiliului Mitropolitan
5 martie 2008 - Preasfinţitul Timotei Lauran a fost ales episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei în şedinta de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romăne. Limbi vorbite: franceza (scris,vorbit); spaniola (conversatie).


“Este cunoscut faptul că mulţi români au emigrat în Spania şi Portugalia din cauza greutaţilor financiare cu care s-au confruntat în ţară, în mod special cei tineri. De aceea, considerăm că o atenţie specială trebuie acordată acestora, pentru a fi încurajaţi, cu părintească dragoste, să rămână aproape de Biserică, găsind astfel sprijin pentru rezolvarea problemelor spirituale şi familiale pe care le au.
Preasfinţia Voastră, Preasfinţite Părinte Timotei, în această zi binecuvantată de Dumnezeu, Va adresăm părinteşti urări de sănătate şi ajutor de la Dumnezeu, de pace ăi bucurie, rugând pe Hristos Domnul să Vă călăuzească în lucrarea pastoral-misionară încredinţată, revărsând harul Său Cel sfinţitor asupra tuturor clericilor şi credincioşilor din Episcopia Spaniei şi Portugaliei şi asupra tuturor celor care vă sprijină în activitatea sfantă pe care o împliniţi” (fragment de mesaj).

Cu frăţească dragoste în Hristos Cel Înviat şi părintească binecuvantare,
+ DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


A.L.: - Preasfinţite Parinte Timotei, aşa cum a subliniat în mesajul său Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane Daniel la hirotonia şi ceremonia de întronizare a Domniei voastre în fruntea Episcopiei Ortodoxe Române din Spania şi Portugalia, sunteţi „...unul dintre cei mai tineri ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, însă, în pofida acestui fapt, cunoaşte(ţi) foarte bine realităţile religioase ale Europei Occidentale, din 2005 deţinând funcţia de exarh al mănăstirilor şi membru al Consiliului Mitropolitan de la Paris”. Care sunt pârghiile sufleteşti care ar putea mobiliza un tânăr de azi ca să-şi dedice viaţa slujirii Domnului? E un dar dumnezeiesc sau un bun comun chemarea această divină?

Episcopul Timotei: - Fiecare dintre noi, fiecare creştin este chemat de Dumnezeu ca să-şi jertfească viaţa sa pentru Hristos. Fiecare dintre noi avem o cruce iar crucea înseamnă suferinţă, dar o suferinţă dătătoare de viaţă, o suferinţă din care izvorăşte iertarea de păcate. Datorită acestui fapt trebuie sa se lepede fiecare de sine, de el însuşi, de egoismul care din păcate ne caracterizează pe toţi, iar în golul rămas să-l lasăm pe Hristos Domnul să se sălăşluiască. Şi atunci vom împlini porunca Domnului de a fi desăvârşiţi precum şi Tatăl nostru cel din ceruri, desăvârşit este. Acesta ar trebui să fie motivul principal pentru care un tânăr să-l slujească pe Dumnezeu. Există o singură slujire dar în acelaşi timp există mai multe moduri de a sluji mai multe căi. Depinde de chemarea fiecăruia şi de modul cum fiecare dintre noi răspunde la chemarea lui Hristos. Dar slujirea este una singură pentru că unul este Sfânt, unul este Domn, Iisus Hristos.
Fiecare dintre noi primeşte un dar de la Dumnezeu. Eu am primit darul arhieriei, un dar care cere multă slujire, slujire a lui Dumnezeu spre folosul şi spre slujirea oamenilor. Noi, oamenii, suntem datori să ne dăruim unul altuia darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, încercând să rămânem uniţi în credinţă şi numai atunci vom înţelege chemarea lui Hristos care este aceeaşi pentru toţi: „Veniţi la Mine toţi cei împovăraţi de păcate şi eu vă voi odihni pe voi”.

A.L.: - Aţi onorat astăzi toată suflarea românească din Cantabria cu prezenţa D-voastră la slujba bisericească de Duminică, ţinută împreună cu parohul Sorin Timotiu la capela creştin ortodoxă din Santander. De rând cu circa o sută de enoriaşi, la liturghie şi la agapa de după slujba bisericească a fost prezentă d-na Carmen Martin Nuñez, consilier la primăria din Santander. Care vă sunt primele impresii duhovniceşti referitoare la aspectul general al regiunii şi cum apreciaţi viaţa religioasă a enoriaşilor creştini ortodoxşi din zonă?

Episcopul Timotei: - Trăim în Occident într-o societate secularizată şi de aceea cred că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Doar El ştie de ce ne-a adus în aceste ţinuturi. Într-adevăr, am slujit astăzi în Duminica de după Înălţarea Sfintei Cruci în Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Santander şi am avut bucuria să comunic cu oamenii deosebiţi de aici, creştini adevăraţi, care m-au aşteptat şi m-au întâlnit, aşa cum se zice, cu braţele deschise. Am slujit azi împreună cu ei la Sfânta Liturghie şi i-am simţit pe toţi cei prezenţi că sunt iubitori de Dumnezeu, iubitori de Liturghie, creştini ortodoxi români, aşa cum am subliniat şi în timpul slujbei, veniţi din stânga şi din dreapta Prutului. Trebuie să subliniezi faptul că nu putem vorbi de un popor moldovean şi de altul român. O astfel de greşeală nu ne este îngăduită. Doar acei oameni care nu ştiu sau nu vor să cunoască Istoria Românilor pot să afirme că suntem două sau mai multe naţiuni distincte. Această Parohie este un simbol al unităţii neamului românesc, fiindcă aici vin credincioşi din Maramureş, Transilvania, Banat, Basarabia, Oltenia, adică din toate colţurile ţării, creând cu toţi împreună şi sub oblăduirea Domnului - România Mare. Şi vedeţi această unitate se realizează în Biserică pentru că Hristos este cheagul care uneşte şi numai împărtăşirea cu Hristos crează această unitate duhovnicească necesară poporului român.

A.L.: - Devine ceva obişnuit ca, de rând cu enoriaşii din România, în bisericile ortodoxe române din Spania să vină şi credincioşi creştini de alte naţionalităţi, inclusiv românii-basarabeni, cetăţeni ai R.Moldova care au emigrat de pe meleagurile lor din motive pe care le cunoaştem cu toţii. Pe exemplu Capelei din Santander ne putem convinge de omniprezenţa lor în activităţile religioase. Voiam să ştim dacă se întâmplă acelaşi lucru în bisericile noastre de pe întreg teritoriul Spaniei şi Portugaliei şi dacă nu exită vreun impediment în acest sens. Zic aşa, fiindcă cred că sunteţi la curent cu sciziunile din cadrul Metropoliei Basarabiei, care se supune Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Româneşti, precum şi despre dualitate acesteia cu Metropolia Moldovei, aflată sub jurisdicţia Patriarhiei Bisericii Ortotoxe din Rusia.

Episcopul Timotei: - Nu există nici un impediment în acest sens. Mai mult decât atât, orice ortodox chiar dacă este el de alt neam, fie el rus, grec sau bulgar poate asista la slujbele ţinute în bisericile româneşti din întreaga lume şi se poate împărtăşi de Sfintele Taine săvârşite în parohiile noastre. Aşa că nu contează dacă o persoană oarecare aparţine uneia sau altei biserici naţionale ortodoxe. De exemplu, românii pot să primească sfintele taine într-o parohie grecească sau rusească.
În ceea ce priveşte situaţia existentă în Republica Moldova, existenţa a doua mitropolii ortodoxe, aflate fiecare sub o altă jurisdicţie, Mitropolia Basarabiei, pe de o parte, şi Mitropolia Moldovei, pe de altă parte, este una generată de evenimentele istorice petrecute în dreapta Prutului. Basarabia a fost locuită de veacuri de o majoritate covârşitoare a conaţionalilor noştri, prin urmare Basarabia este pământ românesc iar Patriarhia Ortodoxă Română, ca o mamă grijulie, are datoria morală de a se îngriji de fiii săi. În aceeaşi măsură şi Patriarhia Rusiei este datoare de a se îngriji de credincioşii ei, având în vedere faptul că după anul 1812 şi în timpul ocupaţiei sovietice au fost aduşi foarte mulţi ruşi în Basarabia...

A.L.: - Referiţi-vă în câteva cuvinte la ideea imuabilităţii Cuvântului lui Dumnezeu apropo de politica de globalizare la modă în prezent, proclamată încă în anii 50 ai secolului trecut de către generalul De Golle şi bazată pe tradiţiile religiei creştine. Principiile moralei umaniste şi, în acelaşi rând, egalitariste după care se ghidează o asemenea politică de respiraţie universală, dublate de o promisă bunăstare economică a societăţii, şi-au aflat un areal de aplicare foarte vast în întreaga lume, în particular pe continentul europen, mai exact în statele din cadrul Uniunii Europene. Deşi nu s-au obţinut deocamdată succesele scontate, credeţi că ar putea fi pereclitate cumva principiile moralei creştine de o asemenea aspiraţie novatoare a lumii moderne?

Episcopul Timotei: - Credinţa în Dumnezeu şi valorile creştine nu se vor putea înlocui niciodată cu nimic. Aşadar, atâta timp cât acei care conduc această Europă Unită nu vor accepta faptul că dezvoltarea întregii Europe se bazează pe tradiţiile creştine şi are ca fundament principiile creştinităţii, nu se va ajunge nicăieri. Nu poate fi dat la o parte Dumnezeu pentru a-L înlocui cu altceva. Binenţeles, omul necredincios încearcă din răsputeri să-l înlocuiască pe Dumnezeu, afirmând că El a murit sau că nu mai există. Dar zice psalmistul David „...zis-a cel nebun în inima sa, nu există Dumnezeu.” Este o nebunie ca să clădeşti o Europă unită pe o altă temelie decăt pe cea creştină. Valorile Europei sunt creştine dar din pacate se incearca astăzi o răsturnare a valorilor, nonvaloarea este prezentată ca valore şi atunci se înceracă înlocuirea temeliei de piatră cu o temelie care este un fel de imitaţie de piatră dar care nu are aceeaşi rezistenţă. Datorită acestui fapt tot ce se cladeşte ziua se surpă noaptea. Fundaţia pe care se doreşte clădirea Europei nu este una sănătoasă. Repet încă o dată: - Atâta timp cât valorile creştine nu vor fi luate în considerare Europa nu va funcţiona.

A.L.: - După oraşul Santander şi Cantabria în general, care sunt punctele de destinaţie pentru a Vă face cunoscut cu spaţiul larg al peninsulei Pirineice şi, în primul rând, a presta înalta funcţie bisericească cu care a-i fost binecuvântat de către Ptriarhul BOR +Daniel?

Episcopul Timotei: - Episcopia Spaniei şi Portugaliei, după cum bine ştiţi, îşi are jurisdicţia pe întreg cuprinsul Peninsulei Iberice, precum şi în insulele Baleare şi cele Canare. Teritoriul Episcopiei e foarte vast şi, ca păstor al tuturor ortodoxşilor din aceste teritorii, am datoria să-i vizitezi şi să-i cercetez pe toţi pentru a le asculta necazurile şi bucuriile. Recent am fost la Almendralejo, un orăşel de lângă Badajos. De aici, din Santander, voi pleca la Motril, oraş pe malurile Mării Mediterane. Pe 12 octombrie voi fi la Ibiza, iar pe 19 octombrie – la Mallorca. După aceea voi pleca la Valensia... Agenda este destul de încărcată. În curând vom inaugura situl internet al episcopiei şi toti cei interesaţi vor putea urmări programul meu.

A.L.: - Preasfinţite Părinte Timotei, mulţumim din partea tuturor creştinilor din Cantabria pentru bucuria de a ne fi stat azi alături şi Vă aşteptăm, aşa cum v-a rugat şi părintele Sorin, să veniţi măcar o dată pe an la Santander.

Pentru conformitate - Andrei Langa (Parohia ”Sfinții apotoli Petru și Pavel”, Santander, 2008)

*interviul de față e preluat din revista Român în lume (Fuenlabrada (Madrid), iunie 2008), realizat la puțin timp după ce Preasfinţitul Timotei Lauran a fost ales episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu