duminică, 1 decembrie 2013

"Todas las cartas de amor son ridículas..." de Fernando Pessoa (trad. al rumano)
”Toate scrisorile de dragoste sunt ridicole…”

Toate scrisorile de dragoste sunt
ridicole.
Nu s-ar numi scrisori de dragoste dacă nu ar fi fost
ridicole.

Pe vremea mea am scris și eu scrisori de dragoste,
așa ca și alții,
ridicole.

Scrisorile de dragoste, dacă există dragoste,
trebuie să fie
ridicole.

La urma urmei,
doar ființele care nu au scris niciodată scrisori de dragoste
sunt într-adevăr
ridicole.

Cine o să-mi întoarcă timpul pe când scriam
fără să-mi dau seama
scrisori de dragoste
ridicole.

Adevărul e că azi amintirile mele
despre acele scrisori de dragoste
sunt în sinea lor
ridicole.

(Toate cuvintele proparoxitone,
luate drept sentimente proparoxitone,
în mod firesc sunt
ridicole)

"Todas las cartas de amor son ridículas..."

Todas las cartas de amor son
ridículas.
No serían cartas de amor si no fuesen
ridículas.

También escribí en mi tiempo cartas de amor,
como las demás,
ridículas.

Las cartas de amor, si hay amor,
tienen que ser
ridículas.

Pero, al fin y al cabo,
sólo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor
sí que son
ridículas.

Quién me diera el tiempo en que escribía
sin darme cuenta
cartas de amor
ridículas.

La verdad es que hoy mis recuerdos
de esas cartas de amor
sí que son
ridículos.

(Todas las palabras esdrújulas,
como los sentimientos esdrújulos,
son naturalmente
ridículas).

*Fernando Pessoa: (Traducción de Esteban Torre)
**Heterónimo A. Campos

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu