vineri, 2 septembrie 2011

PALPABILITATEA POEZIEIPALPABILITATEA POEZIEI

Motto: ("Aş vrea un monument, un stâlp de flori/uriaş în patria mea" ("Sorcova", Leonard Tuchilatu))

Nu pot să existe două poezii similare (mai bine zis, nu ar trebui să fie posibile asemenea cazuri bizare, desigur dacă nu luăm în calcul plagiatul (!)), aşa cum nu există două femei asemănătoare la chip.  Constatăm astfel că artele principale pe care le cunoaştem, luate fiecare în parte, se deosebesc prin modul simpatetic al artistului de a revela imensitatea naturii - a celei interioare şi a celei exterioare, a celei văzute şi a celei nevăzute -, utilizând uneltele specifice artei practicate în a exploata capacitatatea de imaginație a omului. 
Asimilarea şi, în consecinţă, dezasimilarea informaţiei sensibile pe care o captăm din exterior este un proces continuu şi regenerator de idei ce ne apropie în mod indubitabil de marile râuri subterane (nu ne referim la râul descoperit la patru kilometri adâncime sub Amazon (!)), acolo unde apele curg prin întuneric şi se revarsă în mări şi oceane. Rămâne doar să ne minunăm, să savurăm măreţia sălbatică a ceea ce există dincolo de viaţa reală, de cotidianul anost şi superfluu, săpând în necunoscut tuneluri profunde, circulare, pentru a scoate la iveală minereurile rare ("Sapă numai, sapă, sapă/ până dai de stele-n apă... ", Lucian Blaga).
Rolul poeziei în acest sens, de rând cu alte arte cum ar fi muzica, pictura sau sculptura, presupune punerea în funcţiune a unui mecanism complex, de natură spirituală, restabilizator de evenimente esenţiale în periplul existenţei umane. Iată de ce se afrmă că poezia comportă o parte însemnată a energiei omului, acumulată în timp, având capacitatea extraordinară de esenţializare a vieţii şi de revelare a lumii de dincolo. Ori - dacă e să fim mai expliciți - nu contează atât de mult cu ce mână scrii și din ce capăt al paginii începe versul,  important rămâne ca mesajul liric să vină din inimă, să ajungă la lector şi să-l lumineze din interior, adică să-i trezească propria imaginaţie.
Optez, aşadar, pentru o poezie trăită de la un capăt la altul („dare, nu redare...”), una eminamente transcedentală şi revelatoare de idei, ale cărei forme metamorfice să fie palpabile şi îndeajuns de abile ca să poată îmbogăţi imaginaţia acolo unde se impune, aprovizionând în permanenţă şi în egală măsură spiritele însetate de Absolut. 
Fiecare poet ştie că, exprimându-şi sinele, nu îşi reduce mesajul liric doar la o sumă de cuvinte, aşa cum corpul uman nu e alcătuit doar din carne şi oase. Bine spunea Ana Blandiana într-un interviu, că poezia s-ar afla în pauzele dintre cuvinte, adică tocmai acolo unde avem posibilitatea să medităm asupra produsului ei artistic...

Chiar dacă e considerată a fi abstractă în conţinut, tind spre o poezie palpabilă, expresivă ca formă şi având reminiscenţe oraculare (se ştie doar că poezia e fiica dreaptă a rugăciunii (!)), care să poată fi atinsă cu mâna şi cu privirea în acelaşi timp, cum am atinge, să zicem, o sculptură rară sau o pictură cu elemente paradisiace. Deși nu aparţine lumii materiale, poezia pare a fi o noemă tactilă, un turn construit din flori de imortelă.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu