joi, 23 august 2012

MISERERE de Rossana Arellano

MISERERE

Te prefer așa, despuiat
și preaplin de păcate, fără blamare

creațiune a vinei,
al meu pe vecie, sacru...

MISERERE

Te prefiero así, desnudo

y tan lleno de pecados, sin condena,
opera prima de la culpa,
infinitamente mío, sagrado...

Un comentariu :